Armintza: Puerto de Armintza

Armintza herri lasaiak, Lemoiz udalerrian, portu txikia eta atsegina dauka. Ontzientzat portura sarrera ez da erraza, izan ere, harri eta harkaitz baxu ugari daude sarrerako eremuan bertan. Beste kasu askotan gertatu den bezala, arrantza-portu izatetik laketontziak jasotzeko gune izatera igaro da Armintzako portua ere, baina bere xarma bere horretan mantentzen du hala ere. Portuan bertan hainbat taberna eta arraina jateko jatetxeak ere badira.

 

La tranquila localidad de Armintza, en el municipio de Lemoiz, cuenta con un pintoresco y pequeño puerto. Para las embarcaciones la entrada al puerto es un tanto difícil debido a la abundancia de piedras y bajos rocosos que se hallan en el canal de entrada. Tal y como ha sucedido en muchos otros casos, el puerto de Armintza ha pasado de ser puerto pesquero a albergar mayoritariamente embarcaciones de recreo, aunque mantiene intacto su encanto. Junto al puerto hay varios bares y restaurantes donde degustar pescado a la brasa.

 

Reportaje HD – Euskadi Surf TV – 25 de Agosto 2017 –

 

Bilbao Euskadi Surf TV - Bilbao Euskal web telebista